“Η πρώτη τρύπα που σκαλίζεται σε ένα κομμάτι πέτρας είναι αποκάλυψη.”

– Henry Moore