«Η πρώτη τρύπα που σκαλίζεται σε ένα κομμάτι πέτρας είναι αποκάλυψη.»

– Henry Moore